Dana 21.03.2017. provedena je druga aktivnost projekta pod nazivom „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“ koji se provodi uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU, u okviru Erasmus+ programa. Tijekom prvog susreta, koji se održao 28.02.2017.godine, učenici srednjih škola su imali prilike učiti o procesu strukturiranog dijaloga te sudjelovati u kreiranju sadržaja za drugi…

U Utorak, 28.veljače 2017.g. održan je naš prvi susret s mladima kroz interaktivno predavanje o strukturiranom dijalogu i izbornim procesima. Sudionici su imali prilike učiti o procesu strukturiranog dijaloga, politikama za mlade, važnosti aktivnog sudjelovanja u društvu, a kroz interaktivan rad pokazali su vrijedan angažman i zadovoljstvo neformalnim načinom rada pri obrađivanju spomenute tematike. Susret…

Udruga Delta provodi projekt pod nazivom „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“, u razdoblju od 01.02. – 01.05.2017.godine koji za cilj ima osvijestiti mlade i donositelje odluka o važnosti educiranja, informiranja i sudjelovanja u/o procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici, ali i šire. Predviđeno je sudjelovanje 30 mladih te dvoje donositelja odluka, a projektnim aktivnostima će…

Još jedan projekt, u području mladih - strukturirani dijalog, Ključna aktivnost 3 (KA3) odobren je te će se financirati od strane Agencije za mobilnost i programe EU, pod nazivom "Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom". S realizacijom projektnih aktivnosti krećemo početkom veljače 2017.godine, a projekt za opći cilj ima potaknuti i povećati aktivno sudjelovanje mladih u…

Projekt "Strukturirani otoci" započeo je u lipnju, a traje do kraja 2016.godine. Opći cilj projekta je povećati razinu motiviranosti za aktivno sudjelovanje mladih u društvu, a provodi se u nekoliko faza: istraživanje o komunikaciji između mladih i donositelja odluka na otočnim područjima u RH, dvodnevna konferencija na Korčuli namijenjena predstavnicima mladih i donositelja odluka, pet…

Projekt "Spremni za strukturirani dijalog" uspješno je proveden u razdoblju od veljače do rujna 2016.godine. Projekt je za cilj imao potaknuti i motivirati mlade i donositelje odluka na dijalog i aktivno djelovanje u zajednici. U svibnju 2016.godine organizirali smo dvodnevnu konferenciju u Rijeci,namijenjenu predstavnicima mladih i donositelja odluka. Konferencija je polučila vrlo zanimljive rezultate koji…

Dobrodošli na mrežnu stranicu udruge Delta. Stranica je nastala u okviru projekta "Strukturirani otoci", koji se provodio od 01.lipnja - 31.prosinca 2016.godine. Obzirom na to da se udruga Delta, u okviru svoje djelatnosti, bavi područjem strukturiranog dijaloga, ideja je bila kreirati platformu na kojoj će se nalaziti KA3 projekti naše udruge te primjeri dobre prakse…