O projektu

Projekt “Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom” svojim aktivnostima ima za cilj potaknuti i povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje političkih institucija i društva prema mladima, povećati uključenost mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini te potaknuti aktivizam i volonterski rad mladih te njihovo uključivanje u rad udruga i građanskih inicijativa. Kroz sastanke se planira ostvariti specifične ciljeve:

  1. Educirati 30 mladih o procesu strukturiranog dijaloga pružanjem temeljnih i važnih informacija o strukturiranom dijalogu, a potom i suradnju s akterima u lokalnoj zajednici.
  2. Pružiti stručnu podršku sudionicima projekta u aktivnoj primjeni strukturiranog dijaloga u svojoj zajednici i njegovu aktivnu primjenu u svojoj lokalnoj zajednici.
  3. Potaknuti 30 mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema kroz usmjeravanje na potrebe lokalne zajednice te razvojem aktivnosti od strane mladih ljudi unutar specifične teme.
  4. Uspostaviti i razvijati mrežu suradnje između sudionika projekta te promicati aktivnu suradnju mladih ljudi u demokratskom životu i poticati rasprave o temama usmjerenima na mlade.
  5. Educirati mlade o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici kroz aktivnosti informiranja mladih o procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici . Tijekom cijelog trajanja projekt će se predstavljati javnosti na društvenim mrežama i u medijima, posebno među mlađom populacijom i predstavnicima organizacija civilnog društva.
  6. Izdati brošuru pod nazivom “Kako naći rješenja u zajednici”. Sadržaj i izgled brošure definirat će sami korisnici kako bi najbolje odgovarala njihovim potrebama i imala odgovarajući pristup mladima.

Projekt se provodi u sklopu programa Erasmus+, KA3, uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU.