Informacije o projektu

Projekt „Strukturirani otoci“ provodi Udruga Delta u suradnji s partnerima NUM Fabrika ideja, Svjetski savez mladih Hrvatske, Klub spasilaca na vodama Karlovac i Mreža mladih Hrvatske u razdoblju od 01. lipnja  – 31. prosinca 2016. godine.

Projekt se provodi u okviru Ključne aktivnosti 3 – Podrška reformi politika,  aktivnost Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Strukturirani dijalog) ERASMUS+ programa. Financijsku podršku za provedbu projekta pružaju Agencija za mobilnost i programe EU i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj ovog projekta je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga te time:

  • povećati broj mladih i donositelja odluka uključenih u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini;
  • potaknuti mlade i donositelje odluka na međusobnu komunikaciju i suradnju kroz proces strukturiranog dijaloga;
  • potaknuti mlade i donositelje odluka s otočnih područja na umrežavanje s drugim otocima u Hrvatskoj;
  • smanjiti nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje političkih institucija i društva prema mladima.

Projekt „Strukturirani otoci provodi se u tri glavne faze s odgovarajućim setom aktivnosti.

  1. Istraživanje o komunikaciji između mladih i donositelja odluka s otočnih područja kojim se nastoji utvrditi razina komunikacije između aktera i prostor za njezino unaprjeđenje.
  1. Konferencija „Strukturirani otoci“ održat će se u Veloj Luci na otoku Korčuli od 30. rujna do 01. listopada 2016. godine i namijenjena je otočanima koji predstavljaju mlade kroz sudjelovanje u Savjetu mladih, udrugama mladih i za mlade i u Vijećima učenika te donositeljima odluka. Sudionicima će se predstaviti rezultati istraživanja te će ih se upoznati s ciklusima strukturiranog dijaloga i metodama rada koje su potrebne za aktivno sudjelovanje u tom procesu. Interaktivan način rada na konferenciji ima za cilj omogućiti umrežavanje među sudionicima, predlaganje zajedničkih aktivnosti te osposobljavanje za otočne ambasadore strukturiranog dijaloga.
  1. Sastanci s mladim otočanima slijede nakon konferencije. Održat će se 4 sastanka na različitim otocima na kojima će se otočni ambasadori strukturiranog dijaloga predstaviti navedeni proces mladima u lokalnim sredinama te će ih upoznati s procesom i prijedlozima aktivnosti razrađenih na konferenciji.

Uz navedene aktivnosti, paralelno će se izrađivati materijali za širenje rezultata:

  • priručnik u obliku stripa na temu „Mogućnosti primjene strukturiranog dijaloga na lokalnoj, otočnoj razini“;
  • kratki dokumentarni film na temu umrežavanja mladih i donositelja odluka na otocima.

Svi izrađeni materijali bit će postavljeni na online platformu – web stranicu o projektu te na ostalim službenim kanalima organizacija provoditeljica.

 

Istraživanje o komunikaciji između mladih i donositelja odluka

U sklopu pripremne faze projekta „Strukturirani otoci“, provodi se istraživanje o komunikaciji između mladih i donositelja odluka.

Cilj istraživanja je prikupiti informacije te analizirati trenutno stanje u procesu komunikacije između mladih i donositelja odluka na otočnim područjima u Republici Hrvatskoj. Ciljanu skupinu čine mladi otočani od 15 do 30 godina starosti te donositelji odluka koji također dolaze sa nekog od hrvatskih otoka. Metoda istraživanja je anketa, i obradu rezultata će provesti udruga Delta. Kao instrument istraživanja koristimo upitnik koji će biti dostavljen putem e-mail adresa otočnih lokalnih samouprava, kao i mladih s otočnih područja.

Rezultati istraživanja biti će predstavljeni tijekom konferencije krajem rujna 2016. god. te će sudionici steći uvid u trenutno stanje komunikacije između mladih i donositelja odluka, na području lokalnih samouprava otoka koji sudjeluju u projektu. Rezultati će sudionicima poslužiti kao temelj za kvalitetno osmišljavanje aktivnosti primjene strukturiranog dijaloga u svojoj otočnoj zajednici.

Istraživanjem se nastoji utvrditi postoji li komunikacija, koje vrste komunikacije, te koje su prepreke i postoji li postora za poboljšanje komunikacije između navedenih skupina.

 

Dokumentacija:

Publikacije

Ostali dokumenti

 

Informacije o partnerima u projektu

 

Mreža mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez udruga mladih i za mlade koji ih osnažuje za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu te doprinosi razvoju kvalitetnih politika za mlade i civilnog društva.

NUM Fabrika ideja

̋Fabrika ideja ̋ je nezavisna udruga mladih koja djeluje na području općine Vela Luka s osnovnim ciljem poticanja kulture življenja mladih u Veloj Luci.

WYA CROATIA

Svjetski savez mladih Hrvatska je zajednica koja stvara poticajno okruženje za cjeloviti razvoj ljudske osobe i kreira sadržaje koji će omogućiti formaciju mladih u različitim životnim aspektima.

Klub spasilaca na vodama Karlovac

Cilj Kluba spasilaca na vodama Karlovac je spašavanje života na vodama, kao krajna mjera, dok su također usmjereni ka prevenciji te odgoju i obrazovanju djece i mladeži.