Udruga Delta provodi projekt pod nazivom „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“, u razdoblju od 01.02. – 01.05.2017.godine koji za cilj ima osvijestiti mlade i donositelje odluka o važnosti educiranja, informiranja i sudjelovanja u/o procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Predviđeno je sudjelovanje 30 mladih te dvoje donositelja odluka, a projektnim aktivnostima će se potaknuti sudjelovanje mladih u zajednici te poticati rasprava o temama usmjerenim na mlade kako bi se mladi mogli aktivno uključiti u procese donošenja odluka i djelovati u svojoj zajednici.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju tri susreta s mladima i donositeljima odluka, čiji su termini unaprijed definirani tijekom kojih će mladi:

–     educirati se u području prava i mogućnosti mladih te o programima i uslugama koje im se nude

–     educirati se o procesu strukturiranog dijaloga

–     steći nova znanja i vještine za aktivno djelovanje u svojoj zajednici

–     razvijati suradnju s donositeljima odluka te se umrežavati s ostalim sudionicima

–     upoznati se s radom Savjeta mladih u Gradu Rijeci

–     sudjelovati u izradi brošure pod nazivom „Kako pronaći rješenja u zajednici“

Susreti se sastoje od interaktivnih predavanja, edukacije i posjeta lokalnoj samoupraviGrada Rijeke u terminima:

–     28.02.2017.  Interaktivno  predavanje  tijekom  kojeg  će  sudionici  spoznati  važne informacije o procesu strukturiranog dijaloga u koji se mladi mogu i trebaju uključiti kako bi ostvarili komunikaciju, a potom i suradnju s akterima u lokalnoj zajednici

–     21.03.2017. Posjet sudionika gradskoj samoupravi te razvijanje aktivnosti dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini – provedba aktivnosti upoznavanja mladih o  predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima u lokalnoj samoupravi, te njihovim pravima

–     04.04.2017.  Edukacija i razvoj svijesti mladih o izbornom procesu i izbornim pravima i drugim oblicima sudjelovanja građana u donošenju odluka na lokalnoj razini