ŠTO JE STRUKTURIRANI DIJALOG?

  •  Participativni proces u kojem mladi i donositelj odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi.
  •  Alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.
  •  Prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.

KOJI CILJ IMA STRUKTURIRANI DIJALOG?

“Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama…”

KOJI JE NAJVAŽNIJI DIO TOG PROCESA?

“Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima”

KAKO SE PROVODI STRUKTURIRANI DIJALOG?

Organiziran je u 18-mjesečne cikluse koji su podijeljeni u tri šestomjesečne faze. One se podudaraju s 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Europskom unijom. Tri države članice koje unutar 18-mjesečnog ciklusa predsjedavaju Unijom, u suradnji s Europskom komisijom i Europskim forumom mladih odabiru jedan tematski prioritet koji će biti u fokusu cjelokupnog ciklusa i oko kojeg će se odvijati konzultacije te donositi  zajedničke preporuke. Tijekom svake od navedenih faza odvija se europska konferencija za mlade odnosno sveukupno tijekom jednog ciklusa održavaju se 3 europske konferencije za mlade. Kako svakim ciklusom predsjedavaju 3 zemlje članice EU tako se spomenute konferencije održavaju u predsjedavajućim zemljama. Primjerice, u ovom ciklusu trio presidency čine Nizozemska, Slovačka i Malta. Kruna samog procesa su zajednički zaključci odnosno preporuke o tome što bi trebalo implementirati na nacionalnoj razini da se riješi neki problem mladih oko kojeg su se provodile konzultacije, odnosno ideja strukturiranog dijaloga je da se dobije input mladih za oblikovanje europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika za mlade.

TKO PROVODI STRUKTURIRANI DIJALOG U EUROPI I U HRVATSKOJ?

Cjelokupnim procesom strukturiranog dijaloga upravlja Europska radna skupina za strukturirani dijalog. Čine je Europski forum mladih, Europska komisija i trio država koje predsjedavaju Europskom unijom.

Na razini država članica strukturirani dijalog koordinira nacionalna radna skupina. Obično je čine predstavnici ministarstva zaduženog za mlade, krovne organizacije mladih i ostalih udruga te stručnjaci i istraživači.

U Hrvatskoj Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog djeluje u koordiniranju procesa strukturiranog dijaloga, a čine ju predstavnici:

ŠTO SE TRENUTNO DOGAĐA ODNOSNO KOJI SU BILI PRETHODNI CIKLUSI?

Tema trenutnog ciklusa glasi „Omogućimo svim mladih ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremi za život, spremni za društvo!“, a ovaj ciklus započeo je u siječnju 2016.godine i završava s lipnjom 2017. odnosno traje 18 mjeseci. Nakon što jedan ciklus završi odmah kreće sljedeći. Tako je ovom ciklusu prethodila tema koja je glasila „Osnaživanje mladih za političku participaciju u demokratskom životu Europe“., a preporuke trenutnog ciklusa i preporuke donesene u ciklusima prije ovog možete pronaći u rubrici „DOKUMENTI – Preporuke“. Hrvatska se, neslužbeno, provođenju strukturiranog dijaloga uključila u II.ciklusu, s temom „Zapošljavanje mladih“, a službeno provođenje započelo je u trenutku kada je Hrvatska postala punopravna članica EU.