ZAŠTO SE UKLJUČITI?

Uspješnost strukturiranog dijaloga ovisi o broju organizacija i mladih uključenih u proces. Ako je cilj osigurati relevantnost prijedloga i preporuka nastalih tijekom procesa te želi li se povećati mogućnost pozitivnog utjecaja na svakodnevni život mladih, uključivanje velikog broja mladih u strukturirani dijalog od ključne je važnosti. Jednako je važno doprijeti do što različitijih skupina mladih.

Više o procesu strukturiranog dijaloga možete pronaći na mrežnim i Facebook stranicama:

 

Kako se mogu uključiti organizacije civilnog društva?

Organizacije koje se žele informirati i/ili uključiti u proces strukturiranog dijaloga mogu se javiti Nacionalnoj radnoj skupini (NRS), koja djeluje pri Ministarstvu za dom, obitelj, mlade i socijalnu politiku, i provjeriti u kojoj je fazi proces, dobiti informacije kako se uključiti u proces konzultacija s mladima (fokus grupe, okrugli stolovi, world caffe,…).

Kontakt s predstavnicima NRS možete uspostaviti na način da na njihovim mrežnim stranicama pronađete kontakt mail ili telefon. Mrežne stranice predstavnika koji sjede u NRS možete pronaći OVDJE.

Jedan od načina uključivanja u proces strukturiranog dijaloga je i kroz Erasmus+ program, u području mladih (Ključna aktivnost 3 – sastanci s mladima i donositeljima odluka). Natječaj za prijavu KA3 projekata objavljuje tri puta godišnje Agencija za mobilnost i programe EU, a prijavitelji projekata mogu biti organizacije civilnog društva,  udruge mladih, jedinice lokalne i regionalne samouprave (gradovi, općine, županije), škole, sveučilišta itd.

U publikaciji Strukturirani dijalog s mladima možete pronaći ideje za aktivnosti i rješavanje problema mladih:

 

Kako se mogu uključiti mladi?

Svaka mlada osoba u Hrvatskoj može se uključiti u proces strukturiranog dijaloga na način da sudjeluje u online anketama, koje se provode u okviru svakog ciklusa, zatim na nacionalnim, regionalnim ili lokalnim aktivnostima kao što su konferencije za mlade, koje se organiziraju upravo da bi mladi mogli dati svoje mišljenje i podijeliti s drugima svoje ideje. Aktivnosti na nacionalnoj razini provode se najčešće od strane Nacionalne radne skupine dok se aktivnosti na regionalnim i lokalnim razinama provode kroz KA3 projekte ili kroz djelovanje organizacija za mlade poput informativnih centara. Trenutno je još uvijek aktualan upitnik Nacionalne radne skupine pa pozivamo sve mlade da odvoje malo vremena i ispune ga s ciljem prikupljanja mišljenja mladih. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici:

 

Važnost uključivanja donositelja odluka

Kako bi komunikacija između mladih i donositelja odluka bila kvalitetnija i jasnija, od iznimne je važnosti da se, osim mladih, u proces strukturiranog dijaloga uključe i donositelji odluka kao što su predstavnici lokalnih samouprava, obrazovnih institucija, ministarstava, savjetodavnih tijela za mlade te ostali predstavnici ustanova i/ili tijela koja su od značaja za mlade. Osim što mogu biti sudionici projekata te sudjelovati na raznim aktivnostima u dijalogu s mladima, donositelji odluka mogu biti i pokretači promjena te ispred svojih lokalnih samouprava ili sveučilišta biti nositelji projekata u području mladih, Ključna aktivnost 3 – Erasmus+ program.