Ovaj video dočarati će vam proces strukturiranog dijaloga u jednoj minuti. Kroz slikoviti prikaz jasno se može razumijeti kako strukturirani dijalog može poslužiti kao dobar alat u dijalogu između mladih i donositelja odluka, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života mladih u Europi.