O PROJEKTU

Projekt „Mladi u riječkom programu“ ima za cilj upoznati mlade s područja grada Rijeke s lokalnim politikama za mlade i omogućiti im sudjelovanje u izradi Lokalnog programa za mlade. U projektne aktivnosti – 6 fokus grupa i izdavanje publikacije “Lokalni program za mlade Grada Rijeke” – uključeno je 48 mladih u dobi od 15 do 30 godina te predstavnici Grada Rijeke. Mladi srednjoškolci, studenti, aktivni, zaposleni i nezaposleni informiraju se o procesu izrade Lokalnog programa za mlade, sadržajem njegovog nacrta, odnosno finalne verzije, o načinima uključivanja mladih u proces te prolaze kroz proces konzultacija u kojem imaju priliku dati svoje mišljenje i preporuke na Nacrt Lokalnog programa za mlade. Sudjelovanje mladih u izradi Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke osigurati će da se mišljenja i preporuke mladih integriraju u njegovu završnu verziju te da se lokalne politike za mlade temelje na stvarnim potrebama mladih Riječana što u konačnici doprinosi podizanju kvalitete života mladih s područja Grada Rijeke. Nakon konzultativnog procesa s mladima biti će izdana i publikacija pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Rijeke“ u kojoj će biti sadržani ključni segmenti navedenog programa kao i prikaz procesa putem kojeg će isti biti donesen. Publikacija će biti javno dostupna mladima, ali i lokalnim samoupravama te u tom slučaju može poslužiti kao primjer dobre prakse u zajednici.

Projekt financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, kroz program Erasmus+, KA3, provodi ga udruga Delta u suradnji s Gradom Rijekom u trajanju od svibnja 2017. godine do ožujka 2018. godine.