Spremni za strukturirani dijalog

 

Zaključci evaulacija

Evaluacija projekta provela se na način da su sudionici tijekom dvodnevne konferencije imali prilike usmeno i pismeno izraziti svoje dojmove, očekivanja te stečena znanja i vještine putem evaluacijskog upitnika te usmenog razgovora u svrhu izrade analize evaluacije.

Zaključci evaulacija

 

 

Strukturirani otoci

 

Rezultati istraživanja

Istraživanje o komunikaciji između mladih i donositelja odluka s otočnih područja provela je udruga Delta u okviru projekta Strukturirani otoci. Istraživanje je za cilj imalo prikupiti informacije o procesu komunikacije između mladih i donositelja odluka na otočnim područjima u Republici Hrvatskoj. Ciljanu skupinu čine mladi otočani (od 15 do 30 godina) te donositelji odluka koji također dolaze s nekog od hrvatskih otoka.

Rezultati istraživanja

 

Zaključci održanih sastanaka s mladima na Krku, Korčuli, Lošinju, Rabu i u Zadru

Kao aktivnost u projektu održano je 5 sastanaka s mladima na 5 različitih otoka – Krk, Korčula, Lošinj, Rab i Grad Zadar, s naglaskom na otoke zadarskog arhipelaga. Cilj održanih sastanaka s mladima bio je upoznati ih s procesom strukturiranog dijaloga te na temelju njihove vizije problema mladih u zajednici, kreirati neka od rješenja te korake kako se ista mogu implementirati u zajednici. O zaključcima održanih sastanaka možete pročitati u dokumentima niže:

Zaključci sastanak Krk

Zaključci sastanak Korčula

Zaključci sastanak Mali Lošinj

Zaključci sastanak Zadar

Zaključci sastanak Rab

Objedinjeni zaključci sastanaka

 

Evaluacija konferencije i održanih sastanaka

Vrednovanje aktivnosti projekta sudionici su imali prilike učiniti putem evaluacijskih upitnika koje smo potom analizirali te dobili povratnu informaciju o održanoj konferenciji i sastancima. Što su sudionici istaknuli kao najvažnije možete pogledati u dokumentima niže:

Evaluacija konferencije

Evaluacija održanih sastanaka s mladima

 

 

Mladi u riječkom programu

 

Zaključci evaulacija

Cilj projekta “Mladi u riječkom programu” bio je upoznati mlade s područja grada Rijeke s lokalnim politikama za mlade i omogućiti im sudjelovanje u izradi lokalnog programa za mlade – Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.2-2022. U projektne aktivnosti – 6 fokus grupa i izdavanje publikacije “Mladi u riječkom programu” – uključeni su mladi od 15 do 30 godina te predstavnici Grada Rijeke. Evaluacija projekta “Mladi u riječkom programu” provela se na način da su sudionici tijekom i nakon sudjelovanja na fokus grupama imali prilike usmeno i pismeno izraziti svoje mišljenje o sadržaju Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022., svom sudjelovanju u procesu njegovog nastanka te o samim fokus grupama.

Zaključci evaulacija