LoCall For YOUth – lokalno u zajednici! je projekt koji se provodi u Gradu Rijeci u skladu s Europskom strategojom mladih koja naglašava važnost jačanja i osnaživanja lokalnih i regionalnih kapaciteta u području rada s mladima.

Ciljevi projekta su izraditi bazu/regionalni registar udruga mladih i za mlade na području Rijeke i riječkog prstena, educirati članove novog sastava Savjeta mladih Grada Rijeke i upoznati ih s procesom strukturiranog dijaloga te izraditi set aktivnosti koje će biti namijenjene za provedbu u Domu mladih Rijeka, kako bi se u konačnici osnažila struktura i infrastruktura u Gradu Rijeci za kvalitetnu provedbu lokalnog programa za mlade.

Projektne aktivnosti:

1. Mapiranje udruga mladih i za mlade na području Rijeke i riječkog prstena (on-line upitnik i fokus grupa)

2. Mladi biraju: susret između mladih i donositelja doluka (jednodnevno događanje: informiranje mladih i ispitivanje njihovih potreba)

3. Edukacija članova novog saziva Savjeta mladih

4. Transferni sastanak znanja i iskustva između starih i novih članova Savjeta mladih

5. Izrada programa: aktivnosti za mlade (radna skupina koju čine različiti stručnjaci)

6. Predstavljanje rezultata projekta: Što nas čeka u 2020.? (završna konferencija)

Projektne aktivnosti obuhvatiti će različite skupine korisnika: mlade od 15 do 30 godina iz Rijeke i okolice, članove Savjeta mladih, organizacije mladih i za mlade, donositelje odluka iz Grada Rijeke i riječkog prstena te stručnjake iz znanstvene zajednice.

Projekt se provodi u okviru Erasmus + programa, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika. Ukupna vrijednost projekta je 91.732,00 kuna. Nositelj projektnih aktivnosti je Grad Rijeka uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta te Udruga gradova.

Projekt se provodi od 1.1.2019.g. do 31.8.2020.g.