Udruga Delta se pridružila organizaciji obilježavanja Europskog tjedna mladih 9. 5. 2019. u Domu mladih Rijeka.

Bogat program za riječke osnovnoškolce i srednjoškolce pripremili su Grad Rijeka i riječke udruge: Centar tehničke kulture Rijeka , Udruga mladih Korak ispred, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i ustanova Dom mladih Rijeka.

Program je bio organiziran u nekoliko tematskih kutaka kojima su se djeca i mladi mogli priključiti od 12.00 do 15.00 sati: informativno – edukativni kutak, eko kutak, rekreativni kutak i debatni kutak.

U informativno – edukativnom kutku mladi su imali priliku informirati se o mogućnostima za uključivanje u razne projekte i aktivnosti u lokalnoj zajednici, o prilikama za mobilnost mladih u okviru Erasmus + programa, o radu udruga i ustanova koje djeluju u njihovoj zajednici i dobiti informacije o predstojećim izborima za Europski parlament, a imali su i mogućnost razmjene iskustava mladih iz drugih zemalja koji borave u Rijeci. Eko kutak ponudio je mladima edukativne radionice o pravilnoj prehrani i ispravnom postupanju s otpadom. U debatnom kutku mladi su imali priliku raspravljati i razmijeniti mišljenja o aktivizmu mladih. Rekreativni kutak je bio raspoređen na nekoliko lokacija i njegov cilj je bio promicanje zdravih stilova života i važnosti rekreacije. U sklopu njega su sportske udruge, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a i učenice Medicinske škole u Rijeci organizirale razne demonstracije i radionice za djecu i mlade.

U aktivnostima su sudjelovale sljedeće organizacije i ustanove: Erasmus student network, Active Fitness Centar Rijeka, Sportski klub Pantera, KENDO klub Rijeka, Udruga LORI, Rijeka 2020 d.o.o., Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.
Aktivnosti u okviru Tjedna mladih Grad Rijeka provodi kroz projekt „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“, u okviru programa Erasmus +, unutar aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke te projekta Rijeka – zdravi grad.

Aktivnost se odvila u sklopu projekta LoCall For YOUth – lokalno za mlade! kojeg provodimo s nositeljima Grad Rijeka i partnerima Dom mladih, CTK Rijeka i Udrugom gradova. Program je financiran sredstvima Erasmus+ programa, aktivnosti KA3 – dijalog mladih s donositeljima odluka.