Udruga Delta predstavila je svoj rad na nedavno održenom događanju „Dani strukturiranog dijaloga“ koji se je održao u Zagrebu, u organizaciji Mreže mladih Hrvatske.

Dvodnevno događanje  ”Dani strukturiranog dijaloga” održalo se 18. i 19. rujna 2018. Prvoga dana događanja održana je konferencija  „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?” vezana uz 5. ciklus strukturiranog dijaloga. Drugi dan događanja bio je rezerviran za sajam dobrih praksi u provedbi projekata strukturiranog dijaloga ”Zavrti lokalnu promjenu”.

Delta je 19.9.2018.g. sudjelovala na sajmu, na kojem je predstavila provedbu projekta „Strukturirani otoci“, ali i ostale projekte u području strukturiranog dijaloga.

Više informacija o događanju i projektu nalaze se na poveznicama:

http://mmh.hr/hr/sto-radimo/erasmus–lokalne-price-strukturirani-dijalog-kao-pokretac-lokalne-promjene-1

http://mmh.hr/hr/vijesti/otvorene-prijave-za-dane-strukturiranog-dijaloga-18-i-1992018