18. i 19. rujna u Zagrebu održavaju se „Dani strukturiranog dijaloga“. Prvog dana održat će se konferencija „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?”, dok će drugi dan biti posvećen sajmu dobrih praksi ‘Zavrti lokalnu promjenu”. Konferenciju organizira Mreža mladih Hrvatske ispred Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga.

18. rujna održat će s

e konferencija „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?“. Ona se organizira nakon završetka 5. ciklusa strukturiranog dijaloga, koji se bavio temom “Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi – Spremni za život, spremni za društvo”. Rezultat tog ciklusa je 16 preporuka u područjima od važnosti za mlade, od kojih je Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Republici Hrvatskoj usvojila 6. Na konferenciji će se detaljnije predstaviti odabrane preporuke, izložiti izvještaj o provedbi, a sudionici će se moći uključiti putem komentara i prijedloga za poboljšanje implementacije preporuka.

19. rujan rezerviran je za sajam dobrih praksi u provedbi strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici ”Zavrti lokalnu promjenu”, koji će okupiti provoditelje projekata koji će imati priliku izložiti provedene projekte vezane uz strukturirani dijalog iz Ključne aktivnosti 3 (KA3) Erasmus+ programa. Također, pričat će se o ulozi strukturiranog dijaloga u uključivanju mladih u donošenje odluka i kreiranju politika i održat će se panel rasprava o važnosti strukturiranog dijaloga na svim razinama (lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini). Isto tako, Agencija za mobilnost i projekte EU će održati izlaganje o mogućnostima financiranja SD-a kroz KA3, čime se želi potaknuti sudionike da razvijaju programe i projekte.