Još jedan projekt, u području mladih – strukturirani dijalog, Ključna aktivnost 3 (KA3) odobren je te će se financirati od strane Agencije za mobilnost i programe EU, pod nazivom “Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom”.

S realizacijom projektnih aktivnosti krećemo početkom veljače 2017.godine, a projekt za opći cilj ima potaknuti i povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje političkih institucija i društva prema mladima.