Dobrodošli na mrežnu stranicu udruge Delta. Stranica je nastala u okviru projekta “Strukturirani otoci”, koji se provodio od 01.lipnja – 31.prosinca 2016.godine. Obzirom na to da se udruga Delta, u okviru svoje djelatnosti, bavi područjem strukturiranog dijaloga, ideja je bila kreirati platformu na kojoj će se nalaziti KA3 projekti naše udruge te primjeri dobre prakse u provedbi drugih udruga diljem Hrvatske.

Što je to “KA3”?

KA3 je zapravo skraćeni naziv od “Ključna aktivnost 3”, kao jedna od aktivnosti Erasmus + programa. Upravo KA3 projekti usmjereni su na područje mladih odnosno na sastanke između mladih i donositelja odluka kako bi se poticao dijalog između navedenih skupina.

Uz mnoge korisne informacije i materijale, na ovim stranicama možete pronaći i detalje naših provedenih projekata kao i korisne materijale proizašle iz prethodnih projekata.