Sad je prilika da kažeš što smatraš važnim za mlade u Rijeci. Sudjeluj u e-savjetovanju o Programu za mlade Grada Rijeke. Savjetovanje je otvoreno 29.kolovoza – 29.rujna 2017.godine.

Dana 29.kolovoza otvoreno je Savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022.godine. Program za mlade Grada Rijeke (dalje u tekstu: Program) strateški je dokument koji se tiče svih nas građana, prvenstveno mladih (15 – 30) i onih koji će to tek postati.

Udruga Delta bila je aktivno uključena u proces izrade Programa sudjelovanjem u dvjema radnim skupinama, u području obrazovanja i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Također provodimo projekt pod nazivom „Mladi u riječkom programu“ čiji je cilj upoznati mlade s područja Rijeke s lokalnim politikama za mlade te im omogućiti da aktivno doprinesu prijedlogu Programa za nadolazeće četiri godine.

Tijekom lipnja održali smo fokus grupe, namijenjene upravo mladima s našeg područja koji su imali prilike iznijeti svoje mišljenje, a koje smo potom, u vidu zaključaka, dostavili Gradu Rijeci, kako bi osigurali da se mišljenja i preporuke mladih integriraju u prijedlog Programa.

Projekt „Mladi u riječkom programu“ provodi se uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU, u okviru programa Erasmus plus, Ključna aktivnost 3, uz suradnju s Gradom Rijeka.

Grad Rijeka još jednom, putem javnog Savjetovanja, nudi priliku svim građanima i građankama, da doprinesu prijedlogu Programa, koji će biti jedan od važnijih strateških dokumenata za mlade na području Rijeke u naredne četiri godine.

Svoje prijedloge vezane uz Program za mlade Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje u PDF-u ili Word-u te slanjem ispunjenih obrazaca na mail: savjetovanje@rijeka.hr ili pak ispunjavanjem obrasca u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći prijedlog Programa i obrazac za ispunjavanje: E-savjetovanje: Program za mlade Grada Rijeke